กล้าที่จะเลือก | ข้อความจากพระเจ้าในตัวคุณ

ฉันอยากสื่อสารกับเธอเรื่อง-การ…

Continue Readingกล้าที่จะเลือก | ข้อความจากพระเจ้าในตัวคุณ

ข้อความจากพระเจ้าในตัวคุณ ค้นพบตัวเองที่มั่งคั่ง

ลองสังเกตดูสิ ในใจของเธอคิดถึง…

Continue Readingข้อความจากพระเจ้าในตัวคุณ ค้นพบตัวเองที่มั่งคั่ง

วิธีเปลี่ยนความคิด ให้ชีวิตเติบโตบนความรวย

คนรวยทำงานนน้อยเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่าน

Continue Readingวิธีเปลี่ยนความคิด ให้ชีวิตเติบโตบนความรวย

จูนจิตเข้าถึงความว่างระดับจักรวาลและอะตอม

เข้าถึงความจริงในความเป็นจักรวาลและกฎแรงดึงดูด

Continue Readingจูนจิตเข้าถึงความว่างระดับจักรวาลและอะตอม

ชีวิตที่รู้จักคุณค่า คือความสำเร็จ

คุณค่าแท้จริงของชีวิตอยู่ที่การตระหนักรู้ ตนเอง

Continue Readingชีวิตที่รู้จักคุณค่า คือความสำเร็จ